O NÁS

Stručne o nás

  • sme Občianske združenie pre opustené a týrané psy a mačky
  • fungujeme od roku 1997
  • pôsobíme hlavne v Skalici a okolí
  • útulok sa nachádza za Skalicou, smerom na Zlatnícku dolinu
  • počet zvierat v našej starostlivosti sa pohybuje okolo 40 psov a 60 mačiek
  • fungujeme z príspevkov od ľudí a darovaním 2% z daní

História útulku

Útulok má dlhoročnú históriu, pôvodne bol založený mestom Skalica ako karanténna stanica asi pred 20 rokmi. Bola v ňom jedna pracovníčka, bolo tam veľa psov v zlých podmienkach, nedostatok krmiva, zlá úroveň veterinárnej starostlivosti. Pracovníčka spolu s dobrovoľníčkami denne zháňali krmivo pre veľké množstvo psov a mačiek. Zvieratá nemali poriadne búdy, mačky žili v králikárniach, adopcie neprebiehali riadnym postupom. Mesto zasahovalo do chodu karantény aj požiadavkami na utrácanie ´´neumiestniteľných psov´´. V tej dobe, kedy bola ochrana zvierat na Slovensku ešte v plienkach, bola ale aj takáto pomoc opusteným a týraným zvieratám k nezaplateniu. Postupne sa mladé dobrovoľníčky snažili prebrať chod útulku pod seba, čo sa im po rokoch aj podarilo. Útulok neexistoval oficiálne, no za mestom Skalica bolo každodenne postarané o priemerne 30-40 psov a mačiek. Žiadna znateľná podpora či pomoc od verejnosti. Dievčatám sa popri škole podarilo udržať chod útulku vďaka finančnej a materiálnej pomoci z Rakúska. Postupom času sa dobrovoľníci obmieňali, vďaka internetu sa útulok začal dávať trocha do povedomia ľudí a tým aj narastala pomoc verejnosti. V roku 2010 sa jedna z dobrovoľníčiek obrátila o pomoc na Slobodu zvierat v Bratislave. Útulok sa stal oficiálne Regionálnym centrom Slobody zvierat. Prebehli všetky oficiálne náležitosti, ľudia začali útulok stále viac finančne a materiálne podporovať. Začali sa kastrácie, adopcie na adopčnú zmluvu, rôzne akcie na podporu útulku a hlavne sa zvýšila úroveň zariadenia. Pomaly sa začala meniť tvár útulku, začala sa postupne prestavba priestorov. Po pár rokoch sa dobrovoľníčky rozhodli od Slobody zvierat odlúčiť a útulok je od roku 2013 registrovaný ako Občianske združenia Útulok Skalica. V tej dobe už útulok fungoval naplno ako samostatná jednotka, aj napriek tomu, že sa o zvieratá starali dobrovoľníčky popri štúdiu a práci. Začali sa rôzne projekty, ako napríklad každoročný Benefičný festival, účasť na rôznych podujatiach, verejná zbierka, možnosť poukázania 2% z daní a veľa, veľa iného. Útulok je dodnes v neustálej prestavbe, priestory sa rekonštruujú pre lepší pobyt zvieratám, ale aj pre lepšie vykonávanie práce dobrovoľníkov.

Útulok dnes

OZ Útulok Skalica je zariadenie pre opustených a týraných psov a mačky zo Skalice a okolia (okres Skalica). Sídli za Skalicou, smerom na Zlatnícku dolinu a je tu ubytovaných priemerne 35-45 psov. Mačky sú umiestnené prevažne v depozitách v Koválovci a v Kopčanoch Útulok zabezpečuje odchyt, príjem a adopcie zvierat takmer každý deň. Každé zviera prejde prvotnou veterinárnou prehliadkou, je očkované, zbavené vnútorných a vonkajších parazitov, kastrované a v prípade potreby inak veterinárne liečené. Ak je zviera zdravé a prejde doba karantény, je inzerované a ponúkané na adopciu na rôznych inzertných portáloch, má sprostredkovanú bezpečnú adopciu s adopčnou zmluvou, platí sa adopčný poplatok. Starostlivosť o zvieratá je zabezpečená denne v individuálnych časoch dobrovoľníkmi a členmi združenia.